Лазерная хирургия и эстетика в Баку ГлавнаяРегистрацияВход

Для справок Вы можете связаться с доктором центра по телефону.      (055) 909 19 19.

При желании Вы можете сфотографировать и  выслать фотографию своей проблемы, или скан анализов, для получения анонимной консультации на почту:   

 jamilb@yandex.ru


 
Plastik cərarahiyənin bu sahəsi alimlər və cərrahlar üçün tamamıilə aydın deyil. Orqonizmin niyə bu dərəcədə eybəcər capıqların törədməsi elmə məlum deyil. Elə şırımlar olur ki, onları dəri səthindən tamamıilə itirmək olmur. Eləsi olur ki, xarici görünüşünü daha  görünməz etmək olar. Bəzən isə capıqları tam itirmək da olur. Növünə görə capıqlar 4 cür olur Hipertrofik, Kelloid, Atrofik və Normotrofik.
 
______________________________________________________________________________________________  
 
Эта область эстетической медицины досихпор является открытой для научных поисков! Увы не все шрамы удается полностью спрятать. Рубцы бывают: Гипертрофические, Келлоидные, Атрофические, Нормотрофические. После появления на Вашем теле рубца нужно подождать 5-6 месяцев и только потом приступать к работе с ним. Так же не желательно работать с некоторыми рубцами летом, когда солнце светит ярко.
 
                                                                                                                           РУБЦЫ
                            Çapıqlar
 
        Гипретрофические                 Атрофические                Нормотрофические          Келлоидные 
           Hipertrofik                              Atrofik                          Normotrofik                   Kelloid
 
                                                          
 
 
Для коррекции рубцов применяются следующие методы:                                                                    Çapıqları itirmək üçün aşağdaki üsullardan istifadə olunur:
 
  • Лазерная шлифовка                                                                                                                            Lazerilə xamarlaşdırma
  • Механическая шлифовка (дермообразия)                                                                                        Fiziki üsullarla xamarlaşdırma ( dermobraziya)
  • Фармакологическая терапия с компрессией                                                                                   Dərmanilə müalicə və sıxışdırıcı selekonlar
  • Пластика по Лимбергу                                                                                                                       Limberq üsulu ilə cərahi əməliyat
  • Пересадка свободных расщепленных кожных лоскутов                                                                Bədən öz dərisinin bir payının sərbəst köçürülməsi
 
 
При неправильном подходе к лечению можно сильно ухудшить состояние пациента, поэтому грамотный подход очень важен. Иногда приходиться сочетать несколько методов.
_______________________________________________________________________________
 
Səhf üsul seçdikdə əziyət çəkən adamın vəziyətini daha pis gərginləşdirmək olar. Şramı itirməyin yolunu mütləq mütəxəsis həkim cərah-dermatoloq seçməlidir. Bəzən yuxarda göstərilmiş üsulların bir neçəsini
tətbiq etmək zəruri olur. Onu da deyək ki, şırım yaranan tarixindən bir neçə ay keçməlidir ( 4-6 ). Yalnız onda onun üzərində işləmək olar.
 
 
Примеры моих работ:
Apardığım əməliyatların şəkilləri
 
Шлифовка рубцов лазером
Lazer vasitəsi ilə çapığın xamarlaşdırılması
 
 
 
Келлоид мочки уха
Kelloid növü olan çapığın mualicəsi
 
 
 
Комбинированные методики коррекции (пластика вместе со шлифовкой, Z пластика )
Bir neçə üsulların bir pasientdə tətbiqi ( Lazer ilə xamarlaşdırma və plastika, Z vari plastik əməliyat )
 
 
 
 
                                                              Nümunə vidiosu       Видео примера работы со шрамами                          
                                                                                                                                                                                         
 
Понедельник, 17.06.2019, 19:38
Bədəlov Cəmil
Бадалов Джамиль

Дипломы и Сертификаты
ЭСТЕТИКА лазер
ЛОР БОЛЕЗНИ лазер
Гланды,Аденоиды лазером

Перегородка носа

Храп-Избавление!!!

Полипы в носу

Вазомоторный ринит Избавление от капель!
ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ
SÜNNƏT лазером

Гемморой
Посещаемость
Copyright MyCorp © 2019